O Nás

Eco club je komunitná platforma.

Nositeľom projektu je občianské združenie Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY, o.z.,
  
PRÍBEH:
Náš projekt začal v roku 2015, rokovaniami s partnermi napr. NISSAN, HOPIN, VSE, ČEZ, Sygic, Detský domov Košický Nová Ves, a ďalší... a v súčasnosti aj 25 obcí Košického a Prešovského kraj.
Organizujeme eventy v prírode "Eco aktivity pre obnovu lesa a vody". Získali sme grant DAMKO 2018, Mesta Košice.
 
PROBLÉMY A RIEŠENIA:
1.  STOP igelitu > nahradiť igelitové sáčky a tašky > využívať Eco vrecúška a Eco tašky.
2.  Znížiť domáci odpad > nekupovať zbytočné obaly na potraviny.
3.  Motivácia členov separovať a recyklovať odpad > vzdelávaním.
4.  Znížiť postupne dopravné zápchy > zdieľanie jazdy > obsadenie voľných sedadiel > hybridná preprava*.
5.  Využívať 100% elektro vozidlá > aby sme neprodukovali emisie.
6.  Zapojiť postupne skutočnú výhodu > virtuálnej meny.
7.  Zvýhodniť našich členov za Ecologické nakupovanie v e-shope.
 
CIEĽ:
Našou snahou je vytvoriť motiváciu pre ekologické a úsporné správanie sa členov v prímestských a mestských častiach. Každý člen projektu získa vzdelanie a výhody pri svojej doprave, pri nákupe čerstvých potravín od farmárov a iné výhody. Eco projekt chce združiť cca 10 - 15 % populácie.
 
PROSTRIEDKY na dosiahnutie cielov (čím chceme zaujať ?):
Eco eventy na čistenie prírody, obnova lesa, coworking, semináre, pracovné tímy, kde vytvoríme priame zapojenie publika na riešení, ekológie v našom osobnom živote, IBA vlastnou silou > súťaže, zábava, čím chceme vytvoriť priamy vzťah účastníka na zmene svojho správania a zvýšenie kvality života.
 
TÍM: 
2 koordinátori, 7 kolegovia,
približne 130 priamych a cca 1000 nepriamych priaznivcov,
dosah cez FB https://www.facebook.com/ecoclubsk/ priamo na cca 5.000 a nepriamo na cca 70.000 ľudí.
 
Náš Eco projekt sami nezvládneme. Myslíte si, že nám viete pomôcť vybudovať Eco vizionársku spoločnosť ? Chceme DAŤ PRÍLEŽITOSŤ aj tebe, vyjadriť svoje myšlienky, využiť svoje silné stránky, zapojiť sa do komunity ako Dobrovoľník alebo ako manažér, IT, vodič TAXI, ..atď., prípadne pracovať na plný úväzok.